Kolby pomiarowe

Kolby metalowe pierwszego i drugiego rzędu (miarowe) przeznaczone do sprawdzania instalacji pomiarowych do płynnych środków spożywczych oraz paliw silnikowych metodą objętościową. W całości wykonane są ze stali kwasoodpornej. Typ kolb został zatwierdzony przez Główny Urząd Miar.

Produkowane pojemności kolb metalowych I rzędu:

•    2 dm3;
•    5 dm3;
•    10 dm3;
•    20 dm3;
•    50 dm3;
•    100 dm3;

Produkowane pojemności kolb metalowych II rzędu:

•    2 dm3;
•    5 dm3;
•    10 dm3;
•    20 dm3;
•    50 dm3;
•    100 dm3;
•    200 dm3;
•    500 dm3;
•    1000 dm3;
•    2000 dm3;
•    4000 dm3;


  Cennik kolb.pdf

Do każdej kolby dołączamy świadectwo wzorcowania.

T: +48 94 318 52 92 | M: +48 797 448 603 | social media:
Copyright © WAM Technology sp z o.o. 2016. All Rights Reserved.